06-38766896
(24/7 bereikbaar)

Financiën

Statutaire naam
Stichting Opvangcentrum de Maashorst

KVK nummer
83582827

RSIN nummer
862924777

BTW-nummer
NL862924777B01

Rekeningnummer
NL90 INGB 0006 0939 77
T.a.v. Stichting Opvangcentrum de Maashorst

Bestuurssamenstelling
Het bestuur bestaat uit een 3-koppig bestuur waaronder vallen een voorzitter, penningmeester en secretaris.

De bestuursleden zijn:

  • Sharon van Offeren
  • Jolanda van Offeren
  • Erwin Verkuijlen

Geen van de bestuurders ontvangt een beloning voor hun werkzaamheden.

Hoofdlijnen beleid
(Download het gehele beleid onderaan de pagina)

1. De doelstelling en werkzaamheden

De doelstelling van de stichting is het helpen van dieren in nood. Binnen onze stichting hebben wij twee takken van sport. Wilde dieren, inheemse diersoorten in Nederland, die bij ons worden gebracht door dierenambulances en particulieren. Hierbij kan het gaan om jonge vondelingen maar ook om dieren die verwond zijn. Het doel is de dieren jonge dieren groot te brengen, te verwilderen, zelfredzaam te maken en vervolgens vrij te laten. De dieren die met verwondingen bij ons binnen komen laten wij revalideren met ook hierbij het doel het dier terug in de natuur te laten.

2. Wijze van werving
Onze inkomsten komen voort uit giften en donaties van betrokken dierenambulances, particulieren en overige betrokkenen. Tevens vragen wij adoptiekosten of bemiddelingskosten voor het herplaatsen van dieren.

3. Beheer en besteding van het vermogen
Zoals bij elke stichting worden ook bij ons alle inkomsten gebruikt ten goede van de stichting. De prioriteit moet ten alle tijden bij de dieren liggen. De uitgaven zijn voornamelijk gericht op verbeteringen binnen de opvang, zoals nieuwe verblijven. Ook dierenartskosten zijn een terugkomende post. Veel gewonde en zieke dieren zijn gebaat bij bepaalde medicatie, een röntgenfoto of operatie waar veel van onze opbrengsten naartoe gaan.