ONZE VISIE


Ruimte, rust en veiligheid maken van een huis een thuis, hierin zit geen verschil voor mens of dier.

H U I S V E S T I N G


Je zult maar heel je leven in een ruimte zo groot als je badkamer moeten wonen.


Wij vinden het belangrijk dat een dier zijn beste leven leeft, hierbij speelt huisvesting een grote rol! We zien bij een dierenwinkel/speciaalzaak vaak nog kleine, tralie hamsterkooien, konijnenverblijven van 100x50 cm en/of kleine vogelkooitjes. Dit is alleen niet representatief aan wat een dier echt nodig heeft. En als we heel eerlijk zijn is dat niet iets wat bij een consument ligt maar bij partijen die dieren verkopen, zij horen de juiste adviezen te geven, maar helaas is dat nog niet altijd zo. 


Maar niet getreurd, wij geven je dolgraag het juiste advies! Onderstaand kun je alle informatie per dierof diergroep terug vinden. Het kan natuurlijk zijn dat een dier waarover jij advies wil niet op onze website staat, stuur ons dan alsjeblieft een e-mail! We adviseren je dan nog met liefde en plezier wat een dier nodig heeft, ongeacht waar je deze aanschaft.


Hello world
Hello world

WAT IS NU WEL JUIST?


kennis is key


Ieder dier heeft andere behoeftes en afhankelijk van die behoeftes kan er gekeken worden naar passende huisvesting. Zo wil een hamster bijvoorbeeld graag minimaal 20 cm bodembedekking omdat deze dieren van nature holengravers zijn en hele tunnelstelsels bouwen! Een konijn heeft veel ruimte nodig omdat dit erg actieve dieren zijn, vooral in de schemer! Daarom is een konijn opsluiten in een kleiner (nacht)hok eigenlijk helemaal niet zo aardig. Onderstaand adviseren we in wat nou echt de juiste huisvesting is en welke richtlijnen wij hanteren voordat je een dier bij ons kunt adopteren. En nogmaals, heb je vragen? Wij staan je dolgraag te woord!

Verblijf K3
Verblijf K4
Verblijf K2
Konijnn
Verblijf K 1

WAT IS NU WEL JUIST?


K O N I J N E N

Konijnen dienen ten allen tijden per minimaal 2 gehouden te worden. Ze moeten daarnaast beschikken over een (tochtvrij) schuilhok en een ruime ren waar ze 24 uur per dag toegang tot hebben:
• Konijnen (2) tot en met 3 kilo: 5 vierkante meter ren.
• Konijnen (2) van 3 kilo tot en met 5 kilo: 7.5 vierkante meter ren.
• Konijnen (2) vanaf 5 kilo: 10 vierkante meter ren.


Bovenstaande maten gelden zowel voor binnen als voor buiten konijnen. Extra losloopmogelijkheden zijn fijn, mits er wanneer ze in het verblijf moeten zitten voldaan wordt aan bovenstaande maten. Konijnen moeten ten slotte zelf kunnen kiezen wanneer ze willen rennen, springen en spelen.

Verblijf H1
VErblijf H2
Verblijf H3
Verblijf H5

Wij onderscheiden onze hamsters in twee categorieën: dwerghamsters en Syrische hamsters. Wij herplaatsen hamsters nooit samen, aangezien hamsters solitair levende dieren zijn. Een Syrische hamster heeft een verblijf nodig van minimaal 6000 cm2 (bijvoorbeeld 100 x 60 centimeter) met daarin minimaal 20 centimeter graafbare bodembedekking. Daarnaast heeft een Syrische hamster een loopwiel nodig met een diameter van minimaal 28 centimeter, diverse schuilplekken en een bakje met chinchilla zand. Een Dwerghamster heeft een verblijf nodig van minimaal 5000 cm2 (bijvoorbeeld 100 x 50 centimeter) met daarin minimaal 20 centimeter met graafbare bodembedekking. Ook heeft een dwerghamster een loopwiel nodig met een diameter van minimaal 25 centimeter, diverse schuilplekken en een bakje met chinchilla zand.


Het maken van goede hamsterverblijven wordt tegenwoordig ook wel "hamsterscaping" genoemd. Hiernaast enkele goede en leuke voorbeelden!

WAT IS NU WEL JUIST?


H A M S T E R 

WAT IS NU WEL JUIST?


A G A P O R N I S (S E N), 

G R A S P A R K I E T (E N) &

V A L K P A R K I E T (E N)

Agaponiden, grasparkieten en valkparkieten dienen altijd met minimaal 2 gehouden te worden. Voor twee agaponiden/ grasparkieten/ valkparkieten hanteren weeen minimaal verblijf van 100 x 60 x 70 cm (lengte x breedte x hoogte).Naast het verblijf is dagelijks even rond mogen vliegen ook een vereiste. In het verblijf dienen diverse soorten speelgoed en/of uitdaging aanwezig te zijn omdat het erg slimme, drukke en actieve vogels zijn.Het verblijf heeft bij voorkeur 2 dichte zijdes of wordt in een kamerhoek en op hoogte geplaatst zodat de vogels zich veilig voelen.


Voor een groep agaponiden, grasparkieten of valkparkieten buiten hanteren we een minimale volière van 200 x 100 x 180 (lengte x breedte x hoogte). In deze volière dient daarnaast een tochtvrij binnenverblijf aanwezig te zijn en diverse speel materialen.Om te rekenen hoeveel vogels er vervolgens in het verblijf kunnen, hanteren we voor een grasparkiet 0.5 m3 aan ruimte en voor een agapornis/ valkparkiet 0.75 m3.


We plaatsen agaponiden niet uit bij andere vogelsoorten omdat deze niet altijd even vriendelijk zijn. Er zijn incidenten bekend waarbij agaponiden pootjes afbijten van andere vogels zoals gras- of valkparkieten. We plaatsen grasparkieten en valkparkieten wel bij elkaar uit (mits voldoende ruimte aanwezig).

A1
V4
A2
A5
A3
V3
V1
V5
V2
V6
A3
K2
A4
K1
A1
binnenvoliere
V3

WAT IS NU WEL JUIST?


K A N A R I E (S), 

D I A M A N T D U I F (V E N) &

P R A C H T V I N K (E N) (vogelgroep)

Kleinere voliérevogels zoals kanaries, gouldamadines, meeuwkes, rijstvogels dienen altijd met minimaal 2 dieren van dezelfde soort gehouden te worden. Sommige dieren kunnen heel goed met allerlei soorten en andere absoluut niet. Omdat dit per groep anders is wordt er per situatie gekeken. Voor 2-4 vogels van eerder genoemde soorten hanteren we binnen een minimaal verblijf van 100 x 50 x 100 (lengte x breedte x hoogte).Het is dan van belang dat het verblijf vooral in de lengte groter is dan in de hoogte zodat de vogels kunnen vliegen. Het verblijf heeft bij voorkeur 2 dichte zijdes of wordt in een kamerhoek en op hoogte geplaatst zodat de vogels zich veilig voelen.


Voor een groep kleinere volièrevogels hanteren we een minimale volièrevan 200 x 100 x 180 (lengte x breedte x hoogte). In deze volière dient daarnaast een tochtvrij binnenverblijf aanwezig te zijn en stokken met verschillende diameters.Om te rekenen hoeveel vogels er vervolgens in het verblijf kunnen, hanteren we voor een kleine volièrevogel 0.5 m3 aan ruimte. Dit kan echter nog verschillen per soort.

unsplash